Łódź czyszczenie i regeneracja filtra DPFW naszym zakładzie od długiego już czasu wykonujemy

regenerację i czyszczenie DPF

. Zabieg ten jest wykonywany przy użyciu specjalistycznych preparatów chemicznych oraz dedykowanych do tego celu przyrządów. Dzięki wykonaniu naszych czynności serwisowych w odniesieniu do filtra, element ten odzyskuje swoje pełne walory techniczne i pełną sprawność użytkową. Filtry cząstek stałych DPF są stosowane w samochodach posiadających silnik diesla. Obecnie każdy produkowany samochód wyposażony w tego właśnie typu jednostkę napędową musi mieć fabrycznie zamontowany filtr DPF.

Element ten jest odpowiedzialny za zatrzymywanie stałych cząstek, czyli głównie sadzy, będących efektem spalania w komorze silnika. W starszych samochodach, które nie posiadają

filtra cząstek stałych DPF

nagminnie obserwujemy zjawisko wydostawania się z rury wydechowej takiego pojazdu czarnego dymu. Stanowią go właśnie cząstki stałe, które w czasie spalania paliwa w komorze silnika są efektem ubocznym tych procesów. Oczywiście cząstki stałe przedostają się do atmosfery, a także osiadają w pobliżu miejsc, gdzie poruszają się samochody. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska wprowadzono konieczność montażu wspomnianych filtrów DPF.

Niestety wraz z upływem czasu elementy te tracą swoje walory użytkowe, gdyż gromadzące się w trakcie pracy jednostki napędowej cząstki stałe zatykają filtr. Samochody mają wbudowane procedury samooczyszczenia jednakże, aby do procesu takiego mogło dojść muszą zostać spełnione określone warunki drogowe. Jazda miejska nie służy oczyszczeniu filtra cząstek stałych i związku z tym w którymś momencie jest ona tak zapchany, że auto nie może w normalny sposób poruszać się. Obserwujemy wtedy przede wszystkim świecącą się kontrolkę na desce rozdzielczej, a także odczujemy ewidentny brak mocy samochodu, szczególnie dotkliwy w chwili próby zwiększenia prędkości. W skrajnym przypadku nie będziemy mogli wcale jechać naszym samochodem, nawet powoli. Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście czyszczenie i regeneracja DPF filtra cząstek stałych. Swoim wyglądem element ten przypomina tłumik i jest umiejscowiony w układzie wydechowym pojazdu. Środek filtra stanowi ceramiczny korpus z odpowiednią ukształtowanymi kanalikami, a jego obudowa jest metalowa.

Czyszczenie i regeneracja filtra cząstek stałych DPF

może odbywać się zarówno na samochodzie, jak i również możemy wyczyścić ten element, jeżeli zostanie on zdemontowany z samochodu i przesłany do naszego zakładu centralnego. Oczywiście wariant samodzielnego przyjazdu do naszego zakładu i wyczyszczenie filtra DPF na samochodzie jest wygodniejszy i łatwiejszy dla kierowcy, niż demontaż tego elementu, dostarczenie go do nas i zamontowanie po wyczyszczeniu. Oczywiście jednak wybór sposobu rozwiązania problemu należy zawsze do kierowcy. Jeżeli zamieszkujesz

Łódź

lub miejscowości ościenne zachęcamy do kontaktu z naszym zakładem, o ile

czyszczenie i regeneracja filtra DPF

będzie konieczna.

Plusy regenerowania i czyszczenia filtra DPFJeżeli zastanawiasz się gdzie w Łodzi można wyczyścić i zregenerować DPF, to z całą pewnością lektura zalet tej operacji przedstawiona poniżej umożliwi Ci podjęcie wyboru i przyjazd do naszego zakładu.

Regeneracja i czyszczenie filtra DPF

umożliwi uzyskanie przebiegu zbliżonego do tego, jaki uzyskaliśmy na fabrycznie nowym podzespole. Jest tutaj jednak pewne zastrzeżenie, a mianowicie częste pokonywanie wyłącznie krótkich odcinków i jazda miejska skracają żywotność tego elementu, gdyż nie jest wtedy możliwe prawidłowego wykonania pełnej procedury czyszczenie filtra. Z kolei pokonywanie głównie długich odcinków w trasie umożliwia oczyszczenie filtra i zwiększa żywotność tego elementu.

Regeneracja i czyszczenie filtra DPF

przywracają pełne walory i sprawność techniczną temu elementowi. Dzięki temu element ten znów będzie mógł pochłaniać i absorbować cząstki stałe opuszczające silnik zanim staną się one do atmosfery.

Po

wyczyszczeniu i zregenerowanie filtra DPF

wystawiamy gwarancję bez limitu kilometrów w czasie jej trwania. Skutkuje to tym, że możesz jeździć bez jakichkolwiek ograniczeń.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF

to atrakcyjna alternatywa pod względem cenowym wobec możliwości kupna części fabrycznie nowej.

Czyszczenie i regeneracja filtra DPF

są bezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla samego filtra. Korzysta na tym również kierowca, choćby w porównaniu z możliwością oferowaną przez niektóre serwisy w postaci całkowitego i mechanicznego usuwania filtrach. W przypadku wyboru takiej właśnie opcji narażamy się na konsekwencje prawne i finansowe w przypadku kontroli.

Budowa i rola filtra DPF w samochodzieJeżeli jesteś mieszkańcem

Łodzi

lub jakiegokolwiek innego miasta na terenie województwa łódzkiego, a

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

stanowić może sposób rozwiązania problemu z tym właśnie elementem, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielą szeregu dalszych informacji w tym zakresie. Sam filtr DPF ma za zadanie zatrzymywać i przechwytywać tak zwane cząstki stałe tworzące się podczas spalania oleju napędowego w komorze silnika. Cząstki stałe to przede wszystkim sadza, a także inne niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, które gdyby nie filtr DPF trafiałyby bezpośrednio do atmosfery. Wspomniana sadza jest najczęściej zauważana szczególnie w nieco starszych samochodach posiadających silnik diesla i widzimy ją, jako czarną chmurę dymu wydostającą się z rury wydechowej takiego auta. Ma to miejsce szczególnie w momencie zwiększania prędkości samochodu lub rosnącego obciążenia dla silnika. Nowsze pojazdy są wyposażone we wspomniany filtr DPF, który jednak wymaga, co pewien określony czas

regeneracji i czyszczenia

.

Samochody posiadają automatyczne procedury wykonania tych właśnie czynności, jednakże aby mogły one mieć miejsce niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków w postaci odpowiednich obrotów silnika przez pewien określony czas. Samoczynne wypalenie i regeneracja filtra DPF ma miejsce podczas jazdy samochodem szczególnie na dłuższych odcinkach drogi. Ponieważ jednak bardzo często zachodzi taka sytuacja, że auto jest wykorzystywane głównie w cyklu miejskim, to procedury czyszczenia i regeneracji filtra DPF inicjowane przez samochód nie mogą zostać skutecznie przeprowadzone. W dłuższym horyzoncie czasu powoduje to zapchanie takiego właśnie filtra i konieczności jego mechanicznej regeneracji w wyspecjalizowanym zakładzie. Filtr cząstek stałych, czyli właśnie filtr DPF jest zbudowany w postaci elementu ceramicznego umieszczonego wewnątrz metalowej obudowy. Swoim wyglądem zewnętrznym filtr DPF przypomina element tłumika. Podczas

regeneracji i czyszczenia filtra DPF

stosuje się specjalne preparaty chemiczne w celu rozpuszczenia i zmiękczenia zalegających w otworach filtra zanieczyszczeń, a w dalszej kolejności są one w wypłukiwane w specjalnym urządzeniu pod odpowiednim ciśnieniem. Po wykonaniu takiej procedury filtr jest drożny niemalże w stu procentach, odzyskuje one swoje pełne walory techniczne i użytkowe, a auto odzyskuje pierwotną moc. Jeżeli wykonasz odpowiednią diagnostykę, a regeneracja czyszczenie filtra DPF będzie mogła rozwiązać kłopot z tym właśnie elementem, zachęcamy wszystkich mieszkańców Łodzi lub miast sąsiednich na terenie województwa łódzkiego do kontaktu z naszym zakładem w celu wykonania tej właśnie czynności.

Jak wykonywana jest regeneracja i czyszczenie filtra DPFSposób realizacji naszej usługi wiąże się z budową filtra cząstek stałych oraz specyfiką jego wyeksploatowania i zużycia. Z tego powodu regeneracja i czyszczenie filtra DPF jest realizowane z wykorzystaniem zarówno odpowiednich preparatów chemicznych jak i specjalnie do tego celu przystosowanych urządzeń. Cały proces technologiczny rozpoczyna się od zastosowania specjalnego preparatu chemicznego, który wprowadzany jest do wnętrza filtra DPF, a którego zadaniem jest zmiękczenie znajdujących się w porowatych kanalikach i na ściankach ceramicznego filtra DPF cząstek stałych i innych zanieczyszczeń, które znalazły się tam podczas codziennej eksploatacji samochodu. Po upływie określonego czasu filtr DPF jest podłączany do specjalnej maszyny, która dzięki wykorzystaniu czynnika roboczego o bardzo wysokim ciśnieniu wypłukuje z wnętrza filtra DPF wszystkie tkwiące tam w zanieczyszczenia.

Dzięki zastosowaniu tej metody

filtr DPF

jest przywracany do swojej pierwotnej kondycji technicznej i odzyskuje swoje pełne walory użytkowe. Metoda takiego właśnie regenerowania i czyszczenia filtra DPF jest o tyle korzystna, że w sposób bezpieczny zarówno dla filtra, jak i środowiska naturalnego, a także w sposób łaskawy dla kieszeni właściciela samochodu przywraca mu się pełne walory techniczne i jego pierwotną sprawność użytkową. Należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy inny sposób rozwiązania problemu z filtrem cząstek stałych będzie mniej efektywny i atrakcyjny dla tego właśnie podzespołu. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, aby nie decydować się nigdy na usunięcie mechaniczne filtra DPF, gdyż grozi to określonymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi podczas kontroli drogowej, a także w momencie wykonywania corocznego badania technicznego pojazdu.

Oczywiście każdy kierowca sam decyduje, w jaki sposób rozwiązać problem techniczny ze swoim pojazdem, jednakże warto jest nasze sugestie i uwagi mieć na uwadze, aby nie narażać się na niepotrzebny kłopot. Jeżeli jesteś mieszkańcem

Łodzi

, a

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

Twojego auta powinno zostać wykonane, zachęcamy do kontaktu z naszym zakładem.

Dlaczego regeneracja i czyszczenie filtra DPF jest lepsze, niż zakup elementu używanegoKierowcy bardzo często w momencie usterki lub kłopotu technicznego z jakimkolwiek podzespołem swojego samochodu w pierwszej kolejności biorą pod uwagę opcję zakupu części nowej. Niestety w przypadku

filtra DPF

rozwiązanie takie może być stosunkowo kosztowne i szczególnie w odniesieniu do aut nieco starszych wydatek z tym związany może stanowić dosyć pokaźny procent wartości całego samochodu. W związku z tym zakup nowego

filtra DPF

przez większość kierowców jest na wstępie odrzucany. Niektórzy zastanawiają się także, czy nie byłoby dobrze kupić używany filtr cząstek stałych DPF. Rozwiązanie takie niestety ma swoje minusy. I jest to przede wszystkim fakt, że część używane jest już w jakimś stopniu wyeksploatowana i ma określony przebieg. W przypadku filtra cząstek stałych DPF będzie to oznaczało określony procent zapchania takiego filtra. Jeżeli będziemy mieli pecha, to może okazać się, że kupiony na szrocie element będzie w podobnym stanie technicznym, jak nasz dotychczas używany filtr DPF. Finalnie będzie to oznaczało, że nie rozwiążemy swojego problemu, a jedynie wydamy niepotrzebnie pieniądze.

Dużym ryzykiem kupna używanego filtra DPF jest również to, że może on pochodzić z samochodu powypadkowego. W praktyce będzie to oznaczało istnienie wysokiego ryzyka, że w środku takiego elementu doszło do zmian, których nie widać z zewnątrz, a które uniemożliwiały będą użytkowanie takiego elementu. Mamy tutaj na myśli uszkodzenie wnętrza filtra DPF. Jak pamiętamy wyglądem swoim przypominam ono tłumik, a w środku znajduje się wkład ceramiczny. Wkład ten podczas wypadku może ulec uszkodzeniu i popękaniu, co oczywiście będzie go dyskwalifikować do możliwości jakiegokolwiek późniejszego użytkowania. Gdy kupimy filtr z takiego właśnie samochodu, to bez względu na stopień jego zapchania i tak nie będzie on nadawał się do jakiegokolwiek użytku. Oznacza to, że

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

na tle dotychczas przedstawionych rozwiązań plasuje się na pierwszej pozycji, jeżeli chodzi o efektywność i koszt rozwiązania kłopotu z tym podzespołem. Rozwiązanie takie ma same zalety i trudno jest tutaj doszukiwać się jakichkolwiek minusów, co obserwujemy z kolei w rozwiązaniu polegającym na zakupie nowego lub używanego filtra. Jeżeli jesteś mieszkańcem

Łodzi

lub w miejscowości położonych w pobliżu stolicy województwa łódzkiego i okaże się, że regeneracja i czyszczenie filtra DPF Twojego auta jest konieczne zapraszamy do kontaktu z naszym zakładem w celu poznania dalszych szczegółów tej oferty.

Objawy sugerujące, że regeneracja i czyszczenie filtra DPF stanowi koniecznośćKażdy podzespół samochodowy przed utratą swoich walorów technicznych daje różnego rodzaju symptomy i objawy wskazujące na konieczność wizyty w warsztacie. Zanim

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

będzie konieczne, element ten sygnalizuje poprzez różne objawy kierowcy konieczność wykonania czynności serwisowych. W przypadku filtra DPF najczęściej pierwszym symptomem w takim przypadku będzie świecąca się kontrolka na desce rozdzielczej wskazująca na kłopoty z filtrem DPF. Kolejne objawy wiążą się z tym, że filtr DPF jest zapchany i spaliny nie mogą swobodnie przez niego przepływać. Jest to przede wszystkim utrata mocy samochodu oraz ewentualne kłopoty z uruchomieniem silnika. Utrata mocy samochodu wiąże się bezpośrednio z budową filtra DPF.

Otóż ma on postać ceramicznego korpusu z licznymi kanałami, przez które przepływają spaliny. Jeżeli kanały te są zapchane przez cząstki stałe, czyli sadze i inne produkty spalania w cylindrach, to oczywiście spaliny nie mogą swobodnie przez filtr taki przepływać, co skutkowało będzie utratą mocy samochodu. Kierowca odczuje to zwłaszcza w momencie próby dynamicznego zwiększenia prędkości samochodu, chociażby w momencie wyprzedzania, a także podczas poddawania samochodu znacznemu obciążeniu. Może tak zdarzyć się, gdy przykładowo będziemy ciągnęli przyczepę lub próbowali wjechać pod duże wzniesienie drogi. W skrajnym przypadku zapchania filtra DPF będzie kłopot z uruchomieniem silnika. Objawy te mogą mieć również inne źródła, dlatego właśnie nie należy bezkrytycznie do nich podchodzić i być pewnym, że

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

w sytuacji zauważenia tych symptomów stanowi jedyne rozwiązanie problemu. Otóż objawy te mogą mieć zupełnie inne źródło, niż wspomniane filtr DPF. Dlatego właśnie bardzo ważna jest precyzyjna i dokładna diagnostyka w tym zakresie. Dopiero po jej wykonaniu można zlecić realizację jakichkolwiek czynności serwisowych. Jeżeli zatem zamieszkujesz

Łódź

lub miejscowości sąsiednie, a

regeneracja i czyszczenie filtra DPF

będzie mogło rozwiązać kłopot w Twoim samochodzie, zachęcamy do wizyty w naszym warsztacie w celu wykonania wspomnianej czynności.
Zapraszamy kierowców zamieszkujących miasta:Wieruszów Kutno Radomsko Pabianice Pajęczno Krośniewice Piotrków-Trybunalski Warta Rawa-Mazowiecka Zgierz Poddębice Zduńska-Wola Uniejów Łódź Aleksandrów-Łódzki Głowno Łowicz Złoczew Sieradz Konstantynów-Łódzki Tomaszów-Mazowiecki Łask Bełchatów Skierniewice Sulejów Opoczno Błaszki Łęczyca Ozorków Wieluń

Kontakt

Tel.:   601 701 802

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

Sobota 10:30 - 14:30

Niedziela i święta - nieczynne

Cennik

Regeneracja i czyszczenie filtra DPF zależy od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy, autokar itd.) Kwota oscyluje w granicach kilkuset złotych, zależnie od powyższego czynnika.
Aquaress 2010